ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT

An Toàn - Minh Bạch - Uy Tín

Gạch Thẻ 3s - Không Giá Ảo - Không Nuốt Thẻ

Rút tiền về ATM, Momo tự động, miễn phí nhận ngay lập tức (1 phút/lệnh, Min rút 10k)

Được vận hành và quản lý bởi Vũ Văn Xương Founder and CEO của Checkscam.info
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12% 12% 12% 11% 11% 12% 12% 14% 15%
Vip/Api 11.5% 11.5% 11.5% 10.5% 10.5% 11.5% 11.5% 13.5% 14.5%
Đại lý(20tr/ngày) 10.5% 10.5% 10.5% 9.5% 9.5% 10.5% 10.5% 12.5% 13.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 12%
Vip/Api 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 11.5%
Đại lý(20tr/ngày) 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 10.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Vip/Api 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Đại lý(20tr/ngày) 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16%
Vip/Api 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15%
Đại lý(20tr/ngày) 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Vip/Api 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Đại lý(20tr/ngày) 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Vip/Api 27.5% 27.5% 27.5% 27.5% 27.5% 27.5% 27.5% 27.5% 27.5% 27.5% 27.5% 27.5%
Đại lý(20tr/ngày) 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5%